Devam Eden Projeler

AMBAR BARAJI İNŞAATI - DİYARBAKIR

İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ( DSİ )

Kapsam : Bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak üzere planlanan kil çekirdekli , Zonlu Dolgu olarak inşa edilen Ambar Barajı, Diyarbakır ili sınırları içinde, Silvan bölgesinde, Ambar Çayı üzerinde bulunmaktadır. 480 km2 lik bir drenaj ve 9 km2  lik bir göl alanına sahip bu baraj 154.000.000. m3  su depolayacaktır. 4.000.000 m3  toplam dolgu hacmine sahip olan baraj 45 metre yükseklikte ve 1.185 metre uzunluğundadır.


Gövde Tipi:Kil Çekirdekli Zonlu Dolgu
Gövde Yüksekliği:45 metre
Gövde Uzunluğu:1.185 metre
Göl Hacmi:154.000.000 m3
  Proje İnşa Bedeli22.000.000 ABD Doları 

BALLIKAYA BARAJI - ADAPAZARI

İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ( DSİ )

Kapsam : Bölgenin içme suyu ihtiyacını ( 6m3 /sn. ) karşılamak üzere planlanan, Ballıkaya Barajı Projesi, Sakarya ili Akyazı ilçesi sınırları içinde Sakarya nehrinin bir kolu olan Mudurnu Çayı üzerinde yer almaktadır. 1.660 km2 lik bir göl alanına sahip baraj 165.677.000 m3 su depolayacaktır. 97 m. yükseklikte ve 325 m. uzunluğundaki bu baraj, silindirle sıkıştırılmış beton ( S.S.B.) olarak yapılmaktadır. Toplam S.S.B. hacmi 850.000 m3 olacaktır. Beton kaplı derivasyon tüneli uzunluğu yaklaşık 491 m. dir. 3.000 m2 geçirimsizlik perdesi ( slurry trench ) yapılmıştır.

Gövde Tipi:Silindirle Sıkıştırılmış Beton (S.S.B.)
Gövde Yüksekliği:97 Metre
Toplam S.S.B. Hacmi:850.000 m3
Derivasyon Tüneli:Atnalı 6 metre çapında 491 metre uzunluğunda
İşe Başlama Tarihi:2013
  Proje İnşa Bedeli32.000.000 ABD Doları 


MELEN BARAJI - SAKARYA

İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ( DSİ )

Kapsam : İstanbul'un uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamasının yanı sıra enerji üretimi amacıyla planlanan Melen Barajı, Sakarya iline bağlı Kocaali İlçesinde Büyük Melen Çayı üzerindedir. 124 metre yüksekliğinde, 944,18 metre uzunluğunda ve 2.079.571 m3 silindirle sıkıştırılmış beton ( S.S.B.) dolgu hacmindeki baraj ile toplam 693.540.000 m3 su depolanacaktır. Baraj tamamlandığında İstanbul'a yılda 1 milyar m3 su verilecektir.

Gövde Tipi:Silindirle Sıkıştırılmış Beton (S.S.B.)
Gövde Yüksekliği:124 metre
Kret Uzunluğu:944,18 metre
Kazı Hacmi:914.423 m3
Beton Dolgu Hacmi:2.079.571 m3
Normal su seviyesinde göl hacmi:693.540.000 m3
Derivasyon Tüneli:Dairesel kesitli, 5,50 m.çap, 2x150 m uzunluğunda
İşe Başlama Tarihi:2012
  Proje İnşa Bedeli118.000.000 ABD Doları 


HOTAMIŞ DEPOLAMASI PROJESİ – KONYA

İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)

Kapsam : Nehir dışı rezervuar olarak, sulama suyu depolamak üzere planlanan Konya kapalı havzası ile Göksu havzasının yukarı kısımlarını içine alan Hotamış Depolaması Projesi, 25.694 metre boyundaki sedde uzunluğu, 580.000 m3 depolama hacmi ile sulama kanallarına 36 m3/sn. su vermek üzere planlanmıştır. Bunun için 7 adedi depolama sahasına çevreden gelecek suyu içeri basmak üzere, 8 adedi de içerideki suyu sulama kanallarına basmak üzere 15 adet yüksek kapasiteli pompa üretilmiştir. Proje sahasının başlıca su kaynakları, Çarşamba çayı, Göksu Nehri, Beyşehir Gölü yer altı suyu ve ara havzalardan gelen akımlardan oluşmaktadır. Homojen kil dolgu olarak yapılan seddenin yüksekliği 15 metredir. 14.012.000 m3 dolgu yapılmıştır. Proje sahası drenaj alanı, Konya Kapalı havzası ve Beyşehir’de 16.400 km2, Göksu Havzasında 1.106 km2 olmak üzere toplam 17.506 km2 dir.

Sedde Tipi:Homojen Kil Dolgu
Depolama Yüksekliği:15 metre
Sedde Kret Uzunluğu:26.695 metre
Sedde Toplam Dolgu Hacmi:14.012.000 m3
Normal Depolama Hacmi:580.000 m3
İşe Başlama Tarihi:2012
İşin Bitiş Tarihi:2015
Proje İnşa Bedeli:55.000.000 ABD Doları